14 december 2015

Disclaimer & Privacy

Ook van toepassing op Automatisering Aan Huis, onderdeel van ALBouw van Dijk.


 

Disclaimer

ALBouw van Dijk besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert ALBouw van Dijk geenszins de juistheid van deze website, en waarschuwt de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan ALBouw van Dijk aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt ALBouw geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.

W3C programmatuur
De website van ALBouw van Dijk is volgens de webstandaarden voor het World Wide Web geprogrammeerd. Zowel de HTML, XHTML, XML als CSS standaarden worden nageleefd. Hierbij is gebruik gemaakt van het CMS-systeem WordPress.


 

Email disclaimer

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij de verzending van dit E-mail bericht de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit E-mail bericht niet te garanderen. Aan dit E-mail bericht en/of meeverzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend.

 


 

Privacy

Uw privacy vinden we belangrijk
Uw privacy is voor ALBouw erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaan wij zorgvuldig om met de door u ingevoerde gegevens. ALBouw van Dijk stelt uw persoonsgegevens nadrukkelijk niet ter beschikking aan derde partijen. Bij ALBouw van Dijk doen we verder ons best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven. U kunt daarom te allen tijde, via onze communicatiekanalen, aan ons kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven staan vermeld, alsmede heeft u het recht om ALBouw van Dijk te verzoeken de vastgelegde persoonsgegevens te verwijderen, te verbeteren of aan te vullen.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.

Wijzigingen Privacy verklaring
ALBouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring.

Cookies
De website van ALBouw van Dijk gebruikt speciale internet software (‘Cookies en weblogs’) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de website wordt bezocht) om de website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de website af te kunnen stemmen en zodoende de website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. U kunt het gebruik van Cookies, die op uw computer actief zijn, via de instellingen van uw internetbrowser uitschakelen.